Điều hòa Carrier | Đại lý phân phối QMHN

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 100.000 BTU 38/42LZA100 1 Chiều
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 125.000 BTU 38/42LZA125 1 Chiều

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 125.000 BT...

79.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường  Carrier 18.000BTU 38/42HES018 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 18.000BTU 38/42HES...

16.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường  Carrier 9000BTU 38/42HES010 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 9000BTU 38/42HES01...

9.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường  Carrier 12000BTU 38/42HES013 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường  Carrier 12000BTU 38/42HES0...

11.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 10.000BTU 38/42CER010 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 10.000BTU 38/42CER0...

7.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 12.000BTU 38/42CER013 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 12.000BTU 38/42CER0...

9.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 18.000BTU 38/42CER018 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 18.000BTU 38/42CER0...

13.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 24.000BTU 38/42CER024 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 24.000BTU 38/42CER0...

Liên hệ giá
Điều Hòa Treo Tường Carrier 24.000BTU 38/42HES024 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 24.000BTU 38/42HES0...

21.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier Inverter 10000 BTU  38/42 HVES010 2 chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier Inverter 10000 BTU ...

10.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier Inverter 10000 BTU 38/42 CVUR010 1 chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier Inverter 10000 BTU ...

9.500.000₫