Điều Hòa Carrier | Đại Lý Phân Phối Điều hòa Carrier tại hà nội

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 100.000btu/h 38/42LZA100 1 Chiều

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 100.000btu...

77.000.000₫
Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 125.000btu/h  38/42LZA125 1 Chiều

Điều Hòa Âm Trần Nối Ống Gió Carrier 125.000btu...

81.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường  Carrier 9000btu/h Model: 38/42HES010 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 9000btu/h Model: 3...

9.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường  Carrier 12000btu/h Model: 38/42HES013 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường  Carrier 12000btu/h Model: ...

11.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 13000btu/h Model: 38/42CER013 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 13000btu/h Model: 3...

9.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 18000btu/h Model: 38/42CER018 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 18000btu/h Model: 3...

13.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 18000btu/h Model: 38/42HES018 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 18000btu/h Model: 3...

16.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 24000btu/h Model: 38/42CER024 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 24000btu/h Model: 3...

17.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 24000btu/h Model: 38/42HES024 2 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 24000btu/h Model: 3...

21.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier 9000btu/h Model: 38/42CER010 1 Chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier 9000btu/h Model: 38...

7.500.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier INVERTER 10000btu/h  38/42 HVES010 2 chiều

Điều Hòa Treo Tường Carrier INVERTER 10000btu/h...

12.000.000₫
Điều Hòa Treo Tường Carrier INVERTER 10000btu/h 38/42 CVUR010 1 chiều 

Điều Hòa Treo Tường Carrier INVERTER 10000btu/h...

10.000.000₫