ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ TRANE

Điều Hòa Đặt Sàn Nối Ống Gió Trane 120,000 BTU TWE120/TTA120
Máy Lạnh Đặt Sàn Nối Ống Gió Trane 200,000 BTU TWE210/TTA200
Máy lạnh Đặt Sàn Nối Ống Gió Trane 240,000 Btu/h TWE240/TTA240
Máy Lạnh Âm Trần Nối ống gió Trane 240,000 Btu/h TTH240/TTA240
Máy Lạnh Âm Trần Nối Ống Gió Trane 200.000Btu/h TTH200/TTA200
Điều Hòa Âm Trần Nối ống gió Trane 100.000 Btu/h TTH100BD/TTA100RD
Điều Hòa Âm Trần nối ống gió Trane 35.700 Btu/h MCD536DB/TTK536KB
Điều Hòa Âm Trần Nối ống Gió Trane  24.000 BTU MCD524DB/TTK524KB
Điều Hòa Âm Trần Nối ống gió Trane 17.750 Btu/h MCD518DB/TTK518KB
Điều Hòa Âm Trần nối ống gió Trane  60.000 Btu/h MCD060DB/TTK060KD

Điều Hòa Âm Trần nối ống gió Trane 60.000 Btu/...

34.000.000₫
Điều Hòa Âm Trần nối ống gió Trane 48.000 Btu/h MCD048DB/TTK048KD
Điều Hòa Âm Trần nối ống gió Trane 120.000 Btu/h TWE120CD/TTA120RD