ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TRANE | ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Điều hoà TRANE Tủ đứng 60.000BTU MCV060BB/TTK060KD
Điều hòa Tủ đứng Trane 120.000 Btu/h MCV120/TTK120
Điều hòa Trane tủ đứng 100.000 BTU MCV090BB / TTK100KD

Điều hòa Trane tủ đứng 100.000 BTU MCV090BB / T...

61.000.000₫
Máy Lạnh Tủ Đứng Trane 48,000Btu 5HP MCV048BB / TTK048KD 

Máy Lạnh Tủ Đứng Trane 48,000Btu 5HP MCV048BB /...

34.000.000₫
Máy Lạnh Tủ Đứng Trane 36.000 BTU MCV036BB/TTK536KB